การลงทุนกรุงเทพฯ--22 ม.ค.--พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส
การลงทุน“ออสสิริส” เตือนนักลงทุนทองคำไทยต้องสนใจและติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างใกล้ชิด ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในการลงทุนทองคำให้มากที่สุด เน้นอยากให้มองทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งในระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไร

การลงทุนนายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ผู้มีประสบการณ์การทำงานในสายธุรกิจทองคำมานานกว่า 15 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด บริษัทผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนทองคำมืออาชีพ กล่าวถึง ราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า มูลค่าของทองคำที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2000 หรือ พ.ศ.2543 ขยับตัวเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 10-15% (คิดจากราคาทองคำต่างประเทศเฉลี่ยต่อปี) แต่ปีที่แล้วขยับขึ้นไปถึง 35% เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างผันผวน และดีกว่าตราสารหนี้ซึ่งให้ผลตอบแทนประมาณ 3-5% ต่อปี และเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ราคาทองคำขึ้นไปทำสถิติสูงสุดอยู่ที่ 914 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 14,200 บาท โดยปัจจัยที่ทำให้ทองคำราคาพุ่งสูงขึ้น เนื่องมาจากภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

การลงทุน“ด้วยคุณสมบัติของตัวทองคำเองนั้นถือเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงไม่เคยด้อยค่าเลย ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมา กลับมีแต่จะเพิ่มมูลค่าขึ้น โดยสมัยก่อนราคาทองเคยอยู่ที่น้ำหนักบาทละ 400 บาท แต่ปัจจุบันขึ้นมาถึงกว่า 14,000 บาท ทั้งยังมีความปลอดภัยอีกด้วย ในขณะที่สินทรัพย์อย่างอื่นไม่มีความแน่นอน โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ค่อนข้างผันผวนในเวลานี้ ดังนั้นการลงทุนทองคำจึงอาจถือได้ว่าเป็นหลุมหลบภัยทางเศรษฐกิจ และเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในภาวะแบบนี้”


อ่านบทความเกี่ยวกับการลงทุน นี้ต่อได้ทึ่ http://www.ryt9.com/s/prg/295227

;;